IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Historia

HISTORIA

 

Inspektorat Uzbrojenia (IU) został utworzony na mocy Decyzji Nr Z-91/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sformowania Inspektoratu Uzbrojenia oraz rozformowania Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, Biura Analiz Rynku Uzbrojenia, Terenowego Oddziału Techniki Morskiej oraz Oddziału Budowy i Modernizacji Okrętów. Inspektorat Uzbrojenia jest następcą prawnym rozformowanych jednostek organizacyjnych MON, wymienionych w powyższej Decyzji, a także Departamentu Polityki Zbrojeniowej w zakresie prac rozwojowo-wdrożeniowych i nadzoru nad dokumentacją techniczną oraz Departamentu Budżetowego w zakresie działalności Oddziału Wydatków Centralnych.


Inspektorat Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, rozpoczął realizowanie zadań z dniem 1 stycznia 2011 roku. Pierwszym Szefem IU był gen. dyw. Andrzej Duks. Od 16 grudnia 2016 r. Inspektoratem Uzbrojenia kieruje gen. bryg. dr Dariusz  Pluta.

 

OZNAKA ROZPOZNAWCZA

 

Decyzją nr 340/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. MON z dnia 12 sierpnia 2014 r. poz. 285) została wprowadzona oznaka rozpoznawcza Inspektoratu Uzbrojenia.

 

Oznaka rozpoznawcza Inspektoratu Uzbrojenia występuje w dwóch odmianach. Na mundur wyjściowy – kolorowa oraz na mundur polowy – w barwach maskujących, kolorystycznie zbliżonych do barw munduru polowego. Oznaka na mundur wyjściowy ma kształt tarczy herbowej w kolorach: zielonym – symbolizującym Wojska Lądowe, błękitnym – symbolizującym Siły Powietrzne, granatowym – symbolizującym Marynarkę Wojenną i czarnym – symbolizującym Wojska Specjalne. Są one tradycyjnymi barwami tych rodzajów wojsk. Podział kolorów na tarczy przebiega pionowo. We wnętrzu tarczy, w jej centralnym miejscu znajduje się orzeł MON w kolorze srebrnym kontrastującym z tłem. Pod wizerunkiem orła umieszczono dwie lufy armatnie krzyżujące się centralnie pod kątem 30° w kolorze mosiądzu, a na nich zapalony granat nawiązujący do historycznej odznaki pamiątkowej Służby Uzbrojenia z okresu międzywojennego. Dla podkreślenia wyrazistości konturów oznaki tarcza posiada obrzeże w kolorze złocistym o szerokości 2 mm. Wymiary tarczy oznaki: 50 x 65 mm. Autorem koncepcji oznaki jest płk Wojciech Mogielnicki natomiast opracowaniem graficznym projektu zajął się mgr Ryszard Duczyńki.

Oznaka przeznaczona jest do noszenia przez wszystkich żołnierzy Inspektoratu Uzbrojenia zgodnie z przepisami obowiązującymi w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

 

Wzór graficzny oznaki rozpoznawczej Inspektoratu Uzbrojenia na mundur wyjściowy.

 

Wzór graficzny oznaki rozpoznawczej Inspektoratu Uzbrojenia na mundur polowy.

 

LOGO INSPEKTORATU UZBROJENIA

 

Kształt „logo” Inspektoratu Uzbrojenia (cztery tarcze amazonek w formie krzyża) nawiązuje do tradycji instytucji, które realizowały zadania związane z prowadzeniem zakupów uzbrojenia na rzecz polskiej armii m. innymi do odznaki „Polskiej Misji Wojskowej Zakupów” zatwierdzonej przez Ministra Spraw Wojskowych w Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 49 poz. 872 z 13 grudnia 1921 r. oraz  odznaki Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych zatwierdzonej decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 239/MON z dnia 2 lipca 2010 r.

Tarcze Amazonek symbolizują następujące rodzaje Sił Zbrojnych RP: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną

i Wojska Specjalne.

Umiejscowienie orła Ministerstwa Obrony Narodowej, według wzoru  określonego w  § 2 w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dn. 4 maja 2009 r.  w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w centralnym miejscu logo, podkreśla podległość służbową IU przed MON (nadzór nad działalnością Inspektoratu Uzbrojenia sprawuje Minister Obrony Narodowej poprzez Sekretarza Stanu w MON).