IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Kontakt


KONTAKT

 

 

Adres do korespondencji:

Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
00-909 Warszawa

Adresowanie przesyłek kurierskich:

Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
00-065 Warszawa

  

 

 

KANCELARIA JAWNA

tel. +48 261 873 337

faks. +48 261 873 444

 

SEKRETARIAT SZEFA IU

tel. +48 261 879 555

faks. +48 261 879 350
 

SEKRETARIAT ZASTĘPCÓW SZEFA IU

tel. +48 261 873 090,
faks. +48 261 879 320
 

RZECZNIK PRASOWY IU

mjr Krzysztof PŁATEK

tel.+48 261 873 055
e-mail: rzecznik.iu@mon.gov.pl

 

AUDYT WEWNĘTRZNY
kierownik audytu – pani Agnieszka WOJEWÓDKA
tel. +48
261 873 361

e-mail: iu.audyt@mon.gov.pl

 

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
główny księgowy - szef finansów – płk Marek GARBALA
tel. +48
261 873 180
e-mail: 
iu.pgk@mon.gov.pl

 

SZEFOSTWO TECHNIKI LĄDOWEJ
szef – płk Maciej ZAJĄC
tel. +48
261 873 084
e-mail: 
iu.stlad@mon.gov.pl

 

SZEFOSTWO TECHNIKI LOTNICZEJ
szef –
płk Adam MARCINIAK
tel. +48
261 873 066
e-mail: 
iu.stlot@mon.gov.pl

 

SZEFOSTWO TECHNIKI MORSKIEJ

szef kmdr. Wojciech SZYSZKOWSKI
tel. +48
261 879 379
e-mail: 
iu.stm@mon.gov.pl

 

SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI
szef
płk Sławomir WIĘCŁAWEK
tel. +48
261 879  270
e-mail: 
iu.sdil@mon.gov.pl

 

SZEFOSTWO UZBROJENIA
szef – płk Marek KOZŁOWSKI
tel. +48
261 879 840

e-mail: iu.suzbr@mon.gov.pl

 

ODDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ

szef – pan Ireneusz DOMAGAŁA
tel. +48
261 873 320

e-mail: idomagala@mon.gov.pl


ODDZIAŁ KOORDYNACYJNY
szef - płk Grzegorz ADAMSKI
tel. +48
261 873 460

 

ODDZIAŁ WSPARCIA, ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI
szef - płk Mariusz RAPACZ
tel. +48
261 873 094

 

ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ ZAGRANICZNYCH - FOREIGN SERVICES BRANCH

szef - płk Andrzej KUKLEWSKI

tel. +48 261 879 490

e-mail: iu.ooz@mon.gov.pl

 

ODDZIAŁ RADCÓW PRAWNYCH
szef - pani Magdalena AUDYCKA - WAWRYŁO
tel. +48
261 873 108
e-mail: 
iu.orp@mon.gov.pl

 

ODDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PERSONALNY
szef - pan Jan SOŃTA
tel. +48
261 873 111
e-mail: 
iu.oop@mon.gov.pl

 

ODDZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
szef - pan Grzegorz DZIEWIT
tel. +48
261 879 244
e-mail: 
iu.wkw@mon.gov.pl

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI OGÓLNEJ
szef wydziału – st. chor. szt. Zbigniew SOBCZYK
tel. +48
261 879 384