IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/39/VI-111/ZO/NZOOiB/ROZ/SS/2017

Numer postępowania: IU/39/VI-111/ZO/NZOOiB/ROZ/SS/2017
Realizacja etapu Projektowanie i Rozwój (PiR) pracy rozwojowej pt. „Pojazd Minowania Narzutowego PMN”
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73400000-0

1. Ogłoszenie (23.03.2017)

2. Załącznik nr 1 (23.03.2017)

3. Załącznik nr 2 (23.03.2017)

4. Załącznik nr 3 (23.03.2017)

5. Załącznik nr 4 (23.03.2017)

6. Załącznik nr 5 (23.03.2017)

7. Informacja (14.09.2017)

8. Informacja (6.10.2017)


Termin składania: 2017-04-25 15:18:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Gadzała
Czas wytworzenia: 2017-03-23
Udostępniający: Piotr Żak
Czas udostępnienia: 2017-03-23 15:18:00