Inspektorat Uzbrojenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dane kontaktowe

KANCELARIA JAWNA
tel. +48 261 873 337
faks. +48 261 873 444
iu@mon.gov.pl


SEKRETARIAT SZEFA IU
tel. +48 261 873 060
faks. +48 261 879 350
 

SEKRETARIAT ZASTĘPCÓW SZEFA IU
tel. +48 261 873 090,
faks. +48 261 879 320


AUDYT WEWNĘTRZNY
kierownik audytu – pani Agnieszka WOJEWÓDKA
tel. +48 261 873 361
e-mail: iu.audyt@mon.gov.pl


PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
główny księgowy - szef finansów – płk Marek GARBALA
tel. +48 261 873 339
e-mail: iu.pgk@mon.gov.pl


SZEFOSTWO TECHNIKI LĄDOWEJ
szef – płk Maciej ZAJĄC
tel. +48 261 873 084
e-mail: iu.stlad@mon.gov.pl


SZEFOSTWO TECHNIKI LOTNICZEJ
szef – płk Adam MARCINIAK
tel. +48 261 873 066
e-mail: iu.stlot@mon.gov.pl


SZEFOSTWO TECHNIKI MORSKIEJ
szef – kmdr. Wojciech SZYSZKOWSKI
tel. +48 261 879 379
e-mail: iu.stm@mon.gov.pl


SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI
szef – płk Sławomir WIĘCŁAWEK
tel. +48 261 879  270
e-mail: iu.sdil@mon.gov.pl


SZEFOSTWO UZBROJENIA
szef – płk Marek KOZŁOWSKI
tel. +48 261 879 840
e-mail: iu.suzbr@mon.gov.pl


ODDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ
szef – pan Ireneusz DOMAGAŁA
tel. +48 261 873 320
e-mail: idomagala@mon.gov.pl


ODDZIAŁ KOORDYNACYJNY
szef - płk Grzegorz ADAMSKI
tel. +48 261 873 460


ODDZIAŁ WSPARCIA, ANALIZ I SPRAWOZDAWCZOŚCI
szef - płk Mariusz RAPACZ
tel. +48 261 873 094


ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ ZAGRANICZNYCH - FOREIGN SERVICES BRANCH
szef - płk Andrzej KUKLEWSKI
tel. +48 261 879 490
e-mail: iu.ooz@mon.gov.pl


ODDZIAŁ RADCÓW PRAWNYCH
szef - pani Magdalena AUDYCKA - WAWRYŁO
tel. +48 261 873 108
e-mail: iu.orp@mon.gov.pl


ODDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PERSONALNY
szef - pan Jan SOŃTA
tel. +48 261 873 111
e-mail: iu.oop@mon.gov.pl


ODDZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
szef - pan Grzegorz DZIEWIT
tel. +48 261 879 244
e-mail: iu.wkw@mon.gov.pl


WYDZIAŁ ADMINISTRACJI OGÓLNEJ
szef wydziału – st. chor. szt. Zbigniew SOBCZYK
tel. +48 261 879 384

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Inspektorat Uzbrojenia
Królewska 1/7
00-065 Warszawa
tel. 261873060
fax. 261873444
iu@mon.gov.pl

    
  • BIP