Inspektorat Uzbrojenia

Wytyczne do przygotowania danych uzupełniających niezbednych do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.

go-up
Kontakt

Inspektorat Uzbrojenia
Królewska 1/7
00-065 Warszawa
tel. 261873060
fax. 261873444
iu@mon.gov.pl

    
  • BIP