Inspektorat Uzbrojenia

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzena dialogu technicznego dot. "40 mm granatnika rewolwerowego"
 

pobierz

zmiana terminu (18.12.2013)

 

Ogłoszenie

Informacja o prowadzeniu analizy rynku dot. "Symulatora lotu samolotu PZL-130 TC-II ORLIK"
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja dot. "Systemu zarządzania ruchem lotniczym ATM"

pobierz

zmiana terminu (09.12.13)

informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (23.10.15)

informacja (06.11.15)

  

Ogłoszenie

Informacja o wszczęciu dialogu technicznego dot. "Modernizacji ciągnika pancernego BPz-2 do wersji wozu zabezpieczenia technicznego WZT-BPz (PL)"
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu dot." Pojazdu minowania narzutowego PMN" kryptonim BAOBAB-K
 
pobierz

  

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. " Mobilnego Modułu Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (MMDOP)"
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. "Ręcznego pocisku agitacyjnego (RPA)"
 

pobierz

informacja (13.12.13)

informacja (21.01.14)

informacja (12.02.14)

 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. "Agitacyjnego niekierowanego pocisku rakietowego (ANPR)"
 

pobierz

informacja (13.12.13)

informacja (21.01.14)

informacja (12.02.14)

 

Ogłoszenie

Informacja o prowadzeniu analizy rynku dot. " Systemu obrony przed kierowanymi i niekierowanymi pociskami przeciwpancernymi".
 

pobierz

informacja (13.12.13)

 

Ogłoszenie

Informacja o prowadzeniu analizy rynku dot. "Uniwersalnych kalkulatorów artyleryjskich do środków ogniowych wojsk rakietowych i artylerii"
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o prowadzeniu analizy rynku dot. " Okrętowego systemu optoelektronicznego dla ORP "HYDROGRAF" oraz Szerokopasmowego systemu rozpoznania dla ORP "HYDROGRAF" oraz ORP "NAWIGATOR".
 

pobierz

przesunięcie terminu (08.11.13)

odpowiedzi na pytania (13.11.13)

 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. "Bramy komunikacyjnej, międzysystemowej typu B"
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. " Wielozadaniowej Łodzi Bojowej".
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. " Wielofunkcyjnej maszyny inżynieryjnej WMI"
 

pobierz

załączniki

informacja

 

Ogłoszenie

Informacja o prowadzeniu analizy rynku dot. możliwości pozyskania 3 zestawów drabin abordazowych.
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o prowadzeniu analizy rynku dot. możliwości pozyskania kompleksowego symulatora lotu śmigłowca W-3 Sokół.
 

1. pobierz

2. pobierz (29.10.13)

  

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze wszczęcia dialogu technicznego dot. "Trenażera do nauki opreratorów Radiolokacyjnego Zestawu Rozpoznania Artyleryjskiego RZRA LIWIEC."
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze wszczęcia dialogu technicznego dot. Komputerowego systemu dydaktycznego z oprogramowaniem do szkolenia obsług radarów NUR-15M,NUR-12ME, NUR-12M
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. możliwości pozyskania jednostek służących do zabezpieczenia technicznego i prowadzenia działań ratowniczych na morzu (HOLOWNIK)
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. Systemu do tworzenia i zobrazowania Połączonego Obrazu Sytuacji Opreacyjnej (POSO) na szczeblu operacyjnym
 
pobierz
 

IU/329/XI-46/ZO/NBO/DOS/S/2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o prowadzeniu analizy rynku dot. modernizacji 120 mm naboi  do moździerzy M120 "RAK".  
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. pozyskania samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności.
 

1. pobierz

2. zmiana terminiu (18.07.13)

3. zmiana terminiu (23.07.13)

 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. pozyskania jednostek do transportu środków zaopatrzenia oraz wykonania prac holowniczych na redach i portach (TRANSHOL)
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. systemu ESM (Elektronic Support Measures) na ORR typu 863 NAWIGATOR.

 

pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. pozyskania Średniego Terminala Satelitarnego.
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. pozyskania zestawów tyczek abordażowych ciężkich.
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot.okrętu obrony wybrzeża.
 

1. pobierz

2. załączniki (08.07.13)

 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. okrętu patrolowego z funkcją zwalczania min.
 

1. pobierz

2. załączniki (08.07.13)

 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. zintegrowanego systemu ochrony sił morskich do zapewnienia ochrony siłom morskim w portach, na redach i kotwicowiskach.
 

1. pobierz

2. zmiana terminu (19.06.2013)

3. informacja (18.07.13)

4. załączniki (18.07.13)

 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. zdolności do wymiany informacji w zakresie hydrografii, kartografii i oceanografii z systemem informacji geoprzestrzennej SZ RP. 
 

pobierz

załączniki (25.07.2013)
 

Ogłoszenie

Informacja  dotycząca analizy rynku celem pozyskania zapalnika zbliżeniowego do 122 mm pocisków rakietowych M-21 FENIKS HE wraz z programatorem.
 
pobierz
 

Ogłoszenie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. Przeciwlotniczego i przeciwrakietowego zestawu rakietowego średniego zasięgu.
 

1. pobierz

2. pobierz

 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu techniczego, którego celem będzie uzyskanie doradztwa umożliwiającego pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla: "Szerokopasmowy system rozpoznania radiowego pasma UKF"

Ogłoszenie

 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu techniczego, którego celem będzie uzyskanie dordztwa umożliwiającego pozyskanie informacji do przygotowania zamówienia dla systemu radionawigacyjnego średniego zasięgu przeznaczonego do zabezpieczenia pozycji dla okrętów MW wykonujących zadania bojowe i hydrograficzne w strefie odpowiedzielności Marynarki Wojennej RP, przy braku pozycji systemu satelitarnego.

Ogłoszenie

 
Informacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy postępowania nr IU/329/XI-46/ZO/NBO/DOS/S/2012 na dostawę "Systemu wykrywania min w wodach głębokich i płytkich do ochrony portów i szybkiego rozpoznania warunków hydrologicznych dla potrzeb wojny minowej - oparty o bezzałogowe pojazdy podwodne".

Informacja

 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, którego celem będzie doradztwo umożliwiające pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia przed wszęciem postępowania na dostawę przenośnych detektorów materiałów wybuchowych.

ogłoszenie

informacja (30.08.13)

 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania wniosków o dopuszcenie do udziału w postepowaniu na dostawę filtracyjnej odzieży ochronnej pilota FOOP-1 w ilości 377 szt.

1. zaproszenie

2. zmiana terminu (28.05.2013)

3. zmiana terminu (13.06.2013)

4. zmiana terminu (31.07.13)

5. zmiana terminu (27.08.13)

6. unieważnienie (19.09.13)

 
Informacja

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę w latach 2013-2015 wielozakresowych pokryć maskujących Berberys w ilości 300 szt.

protokół

 
Informacja

Protokół z postepowania o udzielenie zamówienia na dostawę 15 kompletów radiolini cyfrowych R-450A-01 z zestawem antenowym

protokół

 
Informacja

Protokół z postepowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest uzbrojenie tj. dostawa sprzętu obsługowego do śmigłowców.

protokół

 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o wszczęciu dialogu technicznego w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla amunicji precyzyjnego rażenia kalibru 155 mm do zwalczania celów opancerzonych (APR-P/Panc)

ogłoszenie

 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. pozyskania Systemu Analiz Obrazowych.

ogłoszenie

 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. pozyskania radiostacji HF z osprzętem.

ogłoszenie

 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. wykonania integracji mobilnych systemów rozpoznania i walki elektronicznej z ZSyDiKŚW.

ogłoszenie

 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dot. 60 mm naboi moździerzowych z pociskiem dymnym.

1. ogłoszenie

2. informacja (20.05.13)

 
Ogłoszenie

Realizacja analizy rynku dotycząca możliwości pozyskania dla Sił Zbrojnych naboi ślepych.

ogłoszenie

 
Ogłoszenie

Realizacja fazy analityczno-koncepcyjnej w zakresie określenia możliwości pozyskania Autonomicznego Systemu Rejestracji Lotu Bojowego z Zastosowaniem Symulowanych Środków Bojowych AACMI oraz przystosowania samolotów MiG-29 i F-16 do przenoszenia Systemu.

ogłoszenie

 
Ogłoszenie

Ogłoszenie o rozpoczęciu dialogu technicznego w sprawie modernizacji Leopardów 2A4.

ogłoszenie

 

 
Ogłoszenie

Realizacja fazy analityczno-koncepcyjnej w zakresie pozyskania zestawów tyczek abordażowych ciężkich dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP)

1. Ogłoszenie

2. Zmiana terminu

 
Ogłoszenie

Inspektorat Uzbrojenia wznowił realizację fazy analityczno-koncepcyjnej w zakresie pozyskania Systemu Morskiej Informacji Geoprzestrzennej dla Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej

Ogłoszenie

Zmiana terminu

 
IU/266/IX-31/UZ/NEG/DOS/K/2012

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę 12 zestawów Miniaturowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) klasy mini

Protokół
 
IU/296/IX-35/UZ/NKW/USŁ/K/2012

Informacja o wyniku aukcji

Informacja

 
Ogłoszenie

Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął realizację fazy analityczno-koncepcyjnej w zakresie określenia możliwości przystosowania 4 szt. śmigłowców Mi-17 1V do potrzeb eskadry działań specjalnych.

Ogłoszenie

Zmiana terminu

 
Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym w ramach Programu Uzbrojenia "Bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe"

Ogłoszenie

 
IU/297/VI-20/UZ/NEG/DOS/Z/2012

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Ogłoszenie

 
Ogłoszenie

Inspektorat Uzbrojenia (lU) prowadzi analizę rynku dotyczącą możliwości pozyskania dla Sił Zbrojnych RP n/w rodzajów amunicji do granatnika automatycznego:
40x53 mm naboju z pociskiem odłamkowo - kumulacyjnym ze smugaczem HEOP-T;
40x53 mm naboju z pociskiem odłamkowym HE;
40x53 mm naboju ćwiczebnego z pociskiem BAL L-TP;
40x53 mm naboju ćwiczebnego ze smugaczem z pociskiem BALL-TP-T.

Ogłoszenie

Zmiana terminu

go-up
Kontakt

Inspektorat Uzbrojenia
Królewska 1/7
00-065 Warszawa
tel. 261873060
fax. 261873444
iu@mon.gov.pl

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.