Inspektorat Uzbrojenia

DANE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2018

1. Bilans

2. Informacja Dodatkowa

3. Rachunek Zysków i Strat

4. Zestawienie zmian w funduszu

go-up
Kontakt

Inspektorat Uzbrojenia
Królewska 1/7
00-065 Warszawa
tel. 261873060
fax. 261873444
iu@mon.gov.pl

    
  • BIP