Inspektorat Uzbrojenia

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 lipca 2020
Umowa na dostawy radiostacji plecakowych RRC-9211
14 lipca br. została zawarta umowa na dostawę radiostacji plecakowych UKF RRC-9211 pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a Radmor S.A.

Przedmiotem umowy jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP radiostacji plecakowych UKF RRC-9211 wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Zamówienie obejmuje łącznie 197 kpl. RRC-9211, w tym 192 kpl. Jako część gwarantowana oraz 5 kpl. wraz z wyposażeniem dodatkowym jako opcja.

Dostawy zostaną zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Wartość umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego wynosi 27,9 mln zł.

***

Radiostacje plecakowe UKF RRC-9211 systemu PR4G F@STNET są to radiostacje simpleksowe zapewniające bezpieczną i odporną na zakłócenia (COMSEC, TRANSEC) łączność foniczną oraz transmisję danych w kanale wąskopasmowym, pracujące w zakresie częstotliwości od 30 do 87,975 MHz. RRC-9211 przeznaczone są do wykorzystania w sieciach i na kierunkach radiowych na poziomie taktycznym, począwszy od szczebla plutonu.


generuj pdf
go-up
Kontakt

Inspektorat Uzbrojenia
Królewska 1/7
00-065 Warszawa
tel. 261873060
fax. 261873444
iu@mon.gov.pl

    
  • BIP