Inspektorat Uzbrojenia

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
30 lipca 2020
Generał brygady Dariusz Pluta nowym Zastępcą Szefa SG WP
Fot. źródło MON 30 lipca br. Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak wyznaczył generała brygady Dariusza Plutę na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zgodnie z decyzją personalną gen. bryg. dr Dariusz Pluta, który obowiązki Szefa Inspektoratu Uzbrojenia pełni od 16 grudnia 2016 r., obejmie nowe stanowisko służbowe z dniem 3 sierpnia br.

***

Generał brygady Dariusz Pluta służbę wojskową rozpoczął w roku 1984 wstępując w szeregi podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Studia wojskowe ukończył w 1989 r. uzyskując stopień podporucznika oraz dyplom magistra inżyniera.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1989 r. w Wojskowym Ośrodku Szkolno-Badawczym Służby MPS w Puławach, a kolejne stanowisko służbowe objął w Wojskowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Służby MPS w Warszawie.

Następnie służył w Departamencie Rozwoju i Wdrożeń oraz w Departamencie Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Kolejne lata służby generała Pluty również związane były z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP, ale już w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego na stanowiskach Szefa Oddziału Planowania Modernizacji Technicznej w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego – P5 oraz Szefa Oddziału Planowania Zakupu Środków Materiałowych w Zarządzie Planowania Rzeczowego – P8.

W 2011 r. objął obowiązki Dowódcy 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, którą dowodził do roku 2015, by następnie sprawować funkcję Szefa Zarządu Planowania Logistycznego – J4 w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.

Z dniem 16 grudnia 2016 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, a akt mianowania na stopień generała brygady otrzymał z rąk Prezydenta RP 15 sierpnia 2018 r.

Gen. bryg. dr Dariusz Pluta w trakcie służby wojskowej systematycznie podnosił swoje kwalifikacje. Ukończył studia podyplomowe z zakresu materiałoznawstwa na Politechnice Radomskiej oraz na kierunku logistycznym w Wojskowej Akademii Technicznej. Jest również absolwentem Naval Command Callege w Newport, w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończył studia polityki obronnej. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych uzyskał w 2019 r. na Akademii Sztuki Wojennej.

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Inspektorat Uzbrojenia
Królewska 1/7
00-065 Warszawa
tel. 261873060
fax. 261873444
iu@mon.gov.pl

    
  • BIP