Inspektorat Uzbrojenia

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 lipca 2020
Pożegnanie Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia
„Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale patrzy, co ma przed sobą do zrobienia” – te słowa Marii Curie-Skłodowskiej, wypowiedziane podczas uroczystości pożegnania przez Zastępcę Szefa Inspektoratu Uzbrojenia Pana Pawła Mączkę, najpełniej oddają to, czym kierował się podczas swojej służby i pracy w Inspektoracie Uzbrojenia.

Uroczystość pożegnania Pana Dyrektora Pawła Mączki, Zastępcy Szefa Inspektoratu ds. Techniki Lądowej oraz Systemów Dowodzenia i Łączności, która odbyła się w Inspektoracie Uzbrojenia 1 lipca 2020 r. zgromadziła kierowniczą kadrę instytucji oraz przedstawicieli wszystkich szefostw.

”Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość ma szczególny charakter. Żegnamy mojego zastępcę, który sprawował tę funkcję przez blisko 5 lat realizując jedne z najważniejszych zadań związanych z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych. Zadań związanych z obszarami o wysokim stopniu skomplikowania i złożoności.” – tymi słowami podziękował swojemu zastępcy gen. bryg. dr Dariusz Pluta, Szef Inspektoratu Uzbrojenia – „Paweł, dziękuję nie tylko za ogromny profesjonalizm w działaniu i osobiste zaangażowanie we wszystkie postawione przed Tobą wyzwania, ale przede wszystkim dziękuję za energię, którą wnosiłeś w mury naszej instytucji.” Na zakończenie generał Pluta życzył swojemu zastępcy wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszystkich zaplanowanych zamierzeń, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

„Inspektorat Uzbrojenia to miejsce dla mnie szczególne, przepełnione energią, które wyjątkowo motywuje do wytężonej pracy, a zadania realizowane z Wami były wyjątkowe. Przeżyłem tu najpiękniejsze i najowocniejsze lata swojej kariery, obfitujące w ekstremalne zwroty, a dzięki Waszemu wsparciu wspólne wyzwania przynosiły mi nie tylko wiele satysfakcji i zadowolenia, ale pokazały, że niezależnie, jakie przeciwności musimy przezwyciężyć, to zawsze najważniejsza jest ludzka przyzwoitość, nawet wtedy, gdy bycie przyzwoitym w każdej sytuacji może wiązać się z poniesieniem jakiejś ceny. Wszystko to sprawia, że niezwykle trudno jest mi się z wami pożegnać” – powiedział dyr. Paweł Mączka do zebranych uczestników uroczystości – „Chciałbym szczególnie podziękować kolegom i koleżankom z Szefostwa Dowodzenia i Łączności, Szefostwa Techniki Lądowej oraz Oddziału Radców Prawnych, jak również skierować szczególne wyrazy uznania dla całego oddziału pancernego, z którym wspólnie realizowaliśmy ogromne wyzwanie, jakim jest modernizacja czołgów Leopard”. Kończąc wystąpienie dyrektor Mączka życzył wszystkim zebranym wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, a także wspaniałych przełożonych, z których wiedzy można czerpać i wspierać ich, ale i samym być wspieranym.

Następnie przyszedł czas na osobiste pożegnania odchodzącego z Inspektoratu Uzbrojenia Zastępcy Szefa Inspektoratu ze wszystkimi zebranymi uczestnikami uroczystości.

W dowód uznania oraz na pamiątkę służby i pracy w Inspektoracie Uzbrojenia generał Dariusz Pluta wręczył ustępującemu ze stanowiska dyrektorowi Pawłowi Mączce odznakę pamiątkową Inspektoratu Uzbrojenia, list z podziękowaniami oraz okolicznościowy ryngraf z dedykacją Szefa Inspektoratu.

Fot. mjr Krzysztof Płatek

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Inspektorat Uzbrojenia
Królewska 1/7
00-065 Warszawa
tel. 261873060
fax. 261873444
iu@mon.gov.pl

    
  • BIP