IU MON
poniedziałek, 23 września 2019 r.

płk Romuald MAKSYMIUK

płk Romuald MAKSYMIUK

jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie w 1997 r. ukończył studia II stopnia na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa w specjalności radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych oraz uzyskał tytuł magistra inżyniera.

 

Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu w 61. Skwierzyńskiej Brygadzie Przeciwlotniczej, a następnie pełnił służbę w Wojskowej Akademii Technicznej. W 2003 r. objął obowiązki na stanowisku specjalisty w Departamencie Polityki Zbrojeniowej, gdzie pełnił służbę do czasu sformowania Inspektoratu Uzbrojenia.

 

W trakcie służby wojskowej nieustannie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2006 r. ukończył międzynarodowy kurs zarządzania zasobami obrony w Szkole Podyplomowej Marynarki Wojennej w Monterey (Stany Zjednoczone), a w 2008 r. studia III stopnia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto ukończył studia podyplomowe m.in. z zakresu zamówień publicznych.

 

W Inspektoracie Uzbrojenia od 2011 r. zajmował kolejno stanowiska Szefa Wydziału Programów Uzbrojenia, Szefa Oddziału Systemów Obrony Przeciwlotniczej oraz Szefa Szefostwa Uzbrojenia.

 

Z dniem 16 lipca 2018 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko I Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.