IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

gen. bryg. Dariusz PLUTA

gen. bryg. Dariusz PLUTA
urodził się 31 sierpnia 1965 r. w Żaganiu, woj. lubuskie.

 

W roku 1984 rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej, które ukończył w 1989 r. uzyskując stopień podporucznika i tytuł magistra inżyniera. W trakcie służby wojskowej systematycznie podnosił swoje kwalifikacje. Zdobył wykształcenie na studiach podyplomowych z zakresu materiałoznawstwa na Politechnice Radomskiej oraz na kierunku logistycznym w Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył również studia polityki obronnej w Naval Command Callege w Newport, w Stanach Zjednoczonych. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych na Akademii Sztuki Wojennej.

 

Służbę zawodową rozpoczął w Wojskowym Ośrodku Szkolno-Badawczym Służby MPS w Puławach, gdzie zajmował kolejno stanowiska: Kierownika Warsztatu, Starszego Inżyniera na Wydziale Badań, a następnie Starszego Inżyniera w Laboratorium Rakietowych Materiałów Napędowych. W kolejnych latach pełnił  służbę w Departamencie Rozwoju i Wdrożeń jako Specjalista i Szef Wydziału Sprzętu i Wyposażenia Logistycznego. W Departamencie Polityki Zbrojeniowej zajmował stanowisko Starszego Specjalisty Oddziału Analiz i Planowania.

 

W latach 2002- 2011 realizował zadania w Sztabie Generalnym WP na stanowiskach: Szefa Oddziału Planowania Modernizacji Technicznej w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego P5 oraz Szefa Oddziału Planowania Zakupu Środków Materiałowych w Zarządzie Planowania Rzeczowego – P8. W 2011 roku wyznaczony na Dowódcę 1.Brygady Logistycznej, którą dowodził do 2015 roku, aby od 1 kwietnia 2015 roku objąć stanowisko Szefa Zarządu Planowania Logistycznego J-4 w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Z dniem 16.12.2016 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.