IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

płk Waldemar BOGUSŁAWSKI

płk Waldemar BOGUSŁAWSKI
ur. 22 marca 1965 r. w Tomaszowie Mazowieckim, woj. łódzkie

 

W 1990 r. ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku budowa i eksploatacja samolotów i śmigłowców uzyskując tytuł magistra inżyniera.

 

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 47. Szkolnym Pułku Śmigłowców na stanowisku dowódcy klucza. Przez następne lata obejmował kolejne stanowiska w pułku aż do stanowiska zastępcy dowódcy pułku. W latach 2001-2002 służył jako starszy inżynier na Wydziale Inżynieryjno-Lotniczym w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, skąd został przeniesiony do Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (późniejszego Dowództwa Sił Powietrznych), pełniąc tam kolejno funkcje: specjalisty, starszego specjalisty oraz Zastępcy Szefa Oddziału w Szefostwie Wojsk Lotniczych. W 2011 r. rozpoczął służbę w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy na stanowisku Szefa Oddziału, a następnie Szefa Szefostwa Techniki Lotniczej – Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych.

 

W trakcie służby wojskowej systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, podczas wielu specjalistycznych kursów i szkoleń. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej na kierunku informatyka oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania programami w systemie pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Z dniem 1 września 2016 r., zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia ds. Techniki Lotniczej i Morskiej.