IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Ponowne wykorzystywanie...

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE

 

INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016. poz.352).

 

Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie www.iu.wp.mil.pl mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne wymaga podania nazwiska, imienia lub pseudonimu twórcy, jeżeli jest znany oraz obowiązku poinformowania o źródle informacji oraz czasie jej wytworzenia i pozyskania.

 

Inspektorat Uzbrojenia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny; nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej).

 

Podmiot, który korzystając z informacji znajdującej się na stronie IU dokonał jej przetworzenia jest zobowiązany poinformować o tym rzecznika prasowego IU.

 

Wnioski w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej IU należy kierować na poniższy adres:

 

Szef Inspektoratu Uzbrojenia

ul. Królewska 1/7

00-909 Warszawa

 

lub na adres e-mail: iu.bip@ron.mil.pl