IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

płk Piotr IMAŃSKI

płk Piotr IMAŃSKI
urodził się 18 listopada 1963 r., w Gorzowie Wlkp., woj. Lubuskie

 

W roku 1984 rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile, a następnie studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w 1990 r. uzyskując stopień podporucznika i tytuł magistra inżyniera.

 

Służbę zawodową rozpoczął w 1990 roku na stanowisku zastępcy dowódcy batalionu czołgów w 18 Pułku Zmechanizowanym w Wędrzynie. Po przeformowaniu pułku w 15 Wielkopolską Brygadę Kawalerii Pancernej pełnił służbę na kolejnych stanowiskach w logistyce brygady, aż do stanowiska szefa logistyki brygady. Obowiązki szefa logistyki brygady wykonywał również w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.

 

W 2007 r. został skierowany na roczne studia w Akademii Dowódczo-Sztabowej Połączonych Sił Zbrojnych w Shrivenham (Wlk.Brytania), które ukończył z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, gdzie w ramach przygotowania Grupy Bojowej Unii Europejskiej, wykonywał równolegle obowiązki na stanowisku Szefa Sztabu Grupy Bojowej.

 

Od 2009 r. realizował zadania na stanowisku szefa logistyki 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W kwietniu 2011 roku został skierowany do służby w ramach IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie na stanowisko zastępcy dowódcy PKW. Obowiązki szefa logistyki dywizji pełnił do września 2011 roku kiedy to został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie (Wlk.Brytania), po ukończeniu których wykonywał obowiązki na stanowisku szefa zarządu J4 w Wielonarodowym Korpusie Północ Wschód w Szczecinie (2012-2015).

 

W trakcie służby wojskowej uczestniczył w misji ONZ – UNDOF oraz ukończył szereg kursów NATO (m.in. NATO Crisis Management Course, NATO Strategic Logistic Course, JLSG Course i inne). Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki na Politechnice Szczecińskiej oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na SGGW w Warszawie.

 

Z dniem 1 września 2015 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

 

Żonaty - żona Beata, syn – Sebastian.