IU MON
poniedziałek, 18 grudnia 2017 r.

gen. bryg. dr Adam DUDA

gen. bryg. dr Adam DUDA
urodził się 09 grudnia 1967 r. w Żarach, woj. Lubuskie.

 

W roku 1986 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich i równoległe studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, które ukończył w 1990 r. uzyskując stopień podporucznika i tytuł magistra ekonomii.    
 
Służbę zawodową rozpoczął w 1990 r. na stanowisku szefa zaopatrzenia w 42 pułku zmechanizowanym w Żarach, a po przeformowaniu pułku w 11 Brygadę Zmechanizowaną pełnił służbę na kolejnych stanowiskach w logistyce tej brygady, aż do stanowiska szefa logistyki brygady.
 
W 2001 r. po rozformowaniu brygady został wyznaczony na stanowisko Szefa Wydziału Planowania Logistyki w Dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, a następnie na stanowisko Szefa Wydziału G-4 sztabu dywizji. W grudniu 2006 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W styczniu 2007 został skierowany do służby w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.
 
Obowiązki Szefa Sztabu Dywizji pełnił do czerwca 2011 r. kiedy to został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA), po ukończeniu których został wyznaczony na stanowisko I Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.                              
 
W trakcie służby wojskowej systematycznie podnosił swoje kwalifikacje. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim (1995) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim (2001), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych.
 
W 2004 r. uzyskał uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez Ministra Finansów. Ponadto ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych, audytu i kontroli zarządczej.
 
Z dniem 1 lipca 2015 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Inspektoratu Uzbrojenia.

Żonaty - żona Magdalena, dwoje dzieci – syn Bartosz i córka Katarzyna.

Interesuje się myślistwem, historią i ekonomią.