IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Udostępnianie inf. publicznej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Udostępnienie informacji publicznej odbywa się zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 112, poz. 1198).
   
W myśl powyższej ustawy, udostępnianiu w trybie wnioskowym, nie podlegają informacje, które są ogólnie dostępne,

tj. zostały już opublikowane na stronie internetowej Inspektoratu Uzbrojenia.

 

Korzystanie z informacji zamieszczonych na stronie www.iu.wp.mil.pl jest bezpłatne i nie wymaga uzyskania oddzielnej zgody na ich pobieranie i rozpowszechnianie.
   
Wnioski w sprawie udostępnienia informacji publicznej należy kierować na poniższy adres:
   
Szef Inspektoratu Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
00-909 Warszawa

     
lub na adres e-mail: iu.bip@ron.mil.pl
    
Ponadto informujemy, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.