IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Skargi i Wnioski

KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW


DO SZEFA INSPEKTORATU UZBROJENIA


 

Skargi i wnioski należy kierować na adres:

Szef Inspektoratu Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
00-909 Warszawa

 

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

 

Szef Inspektoratu Uzbrojenia przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. 15.30-16.30, a także od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie IU, nr.  tel. 261-873-060 lub 261-879-791.

 

W przypadku nieobecności Szefa Inspektoratu Uzbrojenia zgłoszenia skarg i wniosków w ww. terminach przyjmuje Inspektor ds. skarg i wniosków - ppłk Konrad Wieczorek, nr. tel. 261-879-436.

 

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.