IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/133/V-88/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2019

Numer postępowania: IU/133/V-88/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2019
Dostawa mobilnych komponentów geograficznych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35721000

1. Ogłoszenie (29.06.20)


Termin składania: 2020-07-30 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Bożena Jasińska
Czas wytworzenia: 2020-06-29
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2020-06-29 15:38:00