IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/99/X-94/ZO/NZOOiB/DOS/Z/2020

Numer postępowania: IU/99/X-94/ZO/NZOOiB/DOS/Z/2020
Dostawa "Wozu Zabezpieczenia Technicznego KAJMAN"
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35410000

1. Ogłoszenie (25.06.20)

2. Załączniki (25.06.20)

3. Zmiana ogłoszenia (06.07.20)

4. Załącznik nr 6 po zmianie (06.07.20)


Termin składania: 2020-08-31 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk K. Nosowski/ płk P. Długosz
Czas wytworzenia: 2020-06-25
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2020-06-25 10:32:00