IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/71/XI-49/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2020

Numer postępowania: IU/71/XI-49/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2020
Dostawa Zapalnika do bomb głębinowych „B-1/B-2 pk. PROTON”
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
24615000

1. Ogłoszenie (08.06.20)

2. Załączniki (08.06.20)


Termin składania: 2020-07-06 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Edyta DUCZYC
Czas wytworzenia: 2020-06-08
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2020-06-08 11:49:00