IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/149/V-88/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2019

Numer postępowania: IU/149/V-88/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2019
Dostawa trenażera obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych GUNICA
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35740000

1. Ogłoszenie (18.05.20)

2. Odpowiedzi na pytania (28.05.20)

3. Załączniki (10.06.20)

4. Odpowiedzi na pytania (10.06.20)

5. Zmiana ogłoszenia (17.06.20)

6. Odpowiedzi na pytania (23.06.20)


Termin składania: 2020-06-29 13:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Szott
Czas wytworzenia: 2020-05-18
Udostępniający: Maciej Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2020-05-18 15:19:00