IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/17/IV-102/ZO/POOiB/USŁ/Z/2020

Numer postępowania: IU/17/IV-102/ZO/POOiB/USŁ/Z/2020
Świadczenie usług celno-spedycyjnych na rzecz Inspektoratu Uzbrojenia i wskazanych jednostek wojskowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
63523000
DA02
DA01

1. Ogłoszenie (15.05.20)

2. Załączniki (15.05.20)

3. Zawiadomienie o złożeniu odwołania (27.05.20)

4. Sprostowanie do ogłoszenia (02.06.20)

5. Sprostowanie do głoszenia nr 2 (10.06.20)

6. Odpowiedź na zapytanie do ogłoszenia (17.06.20)

7. Sprostowanie do głoszenia nr 3 (30.06.20)

8. Odpowiedź na zapytania do ogłoszenia (03.07.20)

9. Odpowiedź na zapytania do ogłoszenia (03.07.20)


Termin składania: 2020-07-31 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Białach Michał
Czas wytworzenia: 2020-05-15
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2020-05-15 13:37:00