IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/40/VI-20/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2020

Numer postępowania: IU/40/VI-20/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2020
Dostawy 7,62X51 mm nabojów DA165 do karabinów maszynowych M134
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35331500

1. Ogłoszenie z załącznikami (31.03.20)

2. Załączniki (31.03.20)


Termin składania: 2020-04-29 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: płk Bogusław Januszewski
Czas wytworzenia: 2020-03-31
Udostępniający: Maciej Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2020-03-31 09:48:00