IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/22/XI-49/ZS/ZOT/ROZ/SS/2020

Numer postępowania: IU/22/XI-49/ZS/ZOT/ROZ/SS/2020
Realizację pracy rozwojowej – Zapalnik do min morskich pk. ELEKTRON
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
24615000-8
35332200-2

1. Ogłoszenie (23.03.20)

2. Zmiana ogłoszenia (09.04.20)

3. Zmiana ogłoszenia (17.04.20)

4. Odpowiedzi na pytania (17.04.20)

5. Zmiana ogłoszenia (23.04.20)


Termin składania: 2020-04-16 15:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Izabela NOWAK
Czas wytworzenia: 2020-03-23
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2020-03-23 11:23:00