IU MON
piątek, 10 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/4/X-160/ZO/POOiB/DOS/SS/2020

Numer postępowania: IU/4/X-160/ZO/POOiB/DOS/SS/2020
Dostawa świec dymnych DM-2B.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
24960000

1. Ogłoszenie (10.02.20)

2. Załączniki (10.02.20)

3. Zmiana ogłoszenia (21.02.20)

4. Informacja z otwarcia ofert (01.06.20)

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.06.20)


Termin składania: 2020-03-24 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk M. MAZUR / ppłk. Z. PIĘTKA
Czas wytworzenia: 2020-02-10
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2020-02-10 12:59:00