IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/3/X-36/ZO/NZOOiB/DOS/Z/2020

Numer postępowania: IU/3/X-36/ZO/NZOOiB/DOS/Z/2020
Dostawa Kompleksowego symulatora strzelań dla załogi KTO Rosomak w wersji plutonowej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35740000-3

1. Ogłoszenie (03.02.20)

2. Załączniki (03.02.20)

3. Zmiana ogłoszenia (19.02.20)

4. Zmiana ogłoszenia (18.03.20)


Termin składania: 2020-03-31 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk C. Chądzyński/płk J. Karwan
Czas wytworzenia: 2020-02-03
Udostępniający: Pawel Jankowski
Czas udostępnienia: 2020-02-03 16:15:00