IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/198/VI-27/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2019

Numer postępowania: IU/198/VI-27/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2019
Dostawa filtrów przenośnych wody FPW-50 i FPW-350
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42912300
FB13

1. Ogłoszenie (24.01.20)

2. Załączniki (24.01.20)

3. Odpowidzi na pytania (11.02.20)

4. Informacja o złożonych ofertach (29.04.20)

5. Sprostowanie informacji o złożonych ofertach (06.05.20)

6. Informacja o najkorzystniejszej ofercie - Zadanie nr 1 (06.05.20)

7. Informacja o najkorzystniejszej ofercie - Zadanie nr 2 (06.05.20)


Termin składania: 2020-02-20 11:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Gadzała
Czas wytworzenia: 2020-01-24
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2020-01-24 11:24:00