IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/179/VI-104/ZO/NZOOiB/DOS/S/2019

Numer postępowania: IU/179/VI-104/ZO/NZOOiB/DOS/S/2019
Dostawa parków pontonowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35400000 - FB13

1. Ogłoszenie (10.01.20)

2. Załączniki (10.01.20)

3. Odpowiedzi na pytania (16.01.20)

4. Zmiana ogłoszenia (17.01.20)

5. Odpowiedzi na pytania (17.01.20)

6. Zawiadomienie o złożeniu odwołania (21.01.20)

7. Odwołanie (21.01.20)

8. Zmiana ogłoszenia (04.02.20)

9. Wyjaśnienie znaczenia ponton (13.02.20)

10. Zmiana ogłoszenia (10.03.20)

11. Zmiana ogłoszenia (30.03.20)


Termin składania: 2020-04-17 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Grzegorz PIELASZKIEWICZ
Czas wytworzenia: 2020-01-10
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2020-01-10 12:17:00