IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/187/X-160/ZS/ZOT/DOS/SS/2019

Numer postępowania: IU/187/X-160/ZS/ZOT/DOS/SS/2019
Dostawa Ampułek z odczynnikiem RN - 10 ml.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
24960000-1

1. Ogłoszenie (05.12.19)

2. Załączniki (06.12.19)

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.05.20)


Termin składania: 2020-01-08 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Mirosław Kasprzak
Czas wytworzenia: 2019-12-05
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2019-12-05 09:30:00