IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/159/IX-85/ZO/POOiB/DOS/SS/2019

Numer postępowania: IU/159/IX-85/ZO/POOiB/DOS/SS/2019
Dostawa sprzętu wysokościowo-ratowniczego.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
33157110
35813000

1. Ogłoszenie (27.11.19)

2. Załączniki (27.11.19)

3. informacja (27.03.20)

4. Informacja (20.05.20)


Termin składania: 2020-01-07 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Krzysztof GIERUŁA
Czas wytworzenia: 2019-11-27
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2019-11-27 13:25:00