IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/177/IX-161/ZO/POOiB/DOS/SS/2019

Numer postępowania: IU/177/IX-161/ZO/POOiB/DOS/SS/2019
Dostawa 20 mm nb MP LD M70 A1
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35333000-7

1. Ogłoszenie (26.11.19)

2. Załączniki (26.11.19)

3. Odpowiedzi na pytania (06.12.19)

4. Odpowiedzi na pytania (09.12.19)

5. Infomacja (10.03.20)

6. Unieważnienie postępowania (24.06.20)


Termin składania: 2020-01-03 12:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka HALA
Czas wytworzenia: 2019-11-26
Udostępniający: Marcin Dąbrowski
Czas udostępnienia: 2019-11-26 13:05:00