IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/180/VI-141/ZO/NZOOiB/ROZ/ZSS/2019

Numer postępowania: IU/180/VI-141/ZO/NZOOiB/ROZ/ZSS/2019
Pozyskanie Mobilnego mostu składanego MLC-70/110 do pokonywania średnich przeszkód wodnych i terenowych
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73400000-6 - FB13-3

1. Ogłoszenie (22.11.19)

2. Załączniki (22.11.19)

3. Odpowiedż na pytanie (02.12.19)


Termin składania: 2020-01-08 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Sylwester PAWELEC
Czas wytworzenia: 2019-11-22
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2019-11-22 12:33:00