IU MON
wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/156/IX-85/ZO/POOiB/DOS/SS/2019

Numer postępowania: IU/156/IX-85/ZO/POOiB/DOS/SS/2019
Postępowanie dotyczy dostawy sprzętu wysokościowo-ratowniczego w roku 2020.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35112000-2

1. Ogłoszenie (05.11.19)

2. Załączniki (05.11.19)


Termin składania: 2019-12-12 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Beata Paszkowska
Czas wytworzenia: 2019-11-05
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2019-11-05 10:58:00