IU MON
wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/130/X-36/ZO/POOiB/DOS/Z/2019

Numer postępowania: IU/130/X-36/ZO/POOiB/DOS/Z/2019
Taktyczne systemy symulacji pola walki.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35740000-3

1. Ogłoszenie (26.08.19)

2. Zawiadomienie o złożeniu odwołania (06.09.19)

3. Odwołanie (06.09.19)

4. Zmiana ogłoszenia (16.09.19)

5. Sprostowanie ogłoszenia (20.09.19)

6. Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia (03.10.19)

7. Zmiana ogłoszenia (08.10.19)

8. Załączniki (08.10.19)

9. Zawiadomienie o złożeniu odwołania (18.10.19)

10. Odwołanie (18.10.19)

11. Zmiana ogłoszenia (24.10.19)

12. Sprostowanie do ogłoszenia (25.10.19)

13. Załącznik nr 1 do ogłoszenia (25.10.19)

14. Zmiana ogłoszenia (13.11.19)

15. Sprostowanie do ogłoszenia (18.11.19)


Termin składania: 2019-12-16 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Mariusz TROIŃSKI
Czas wytworzenia: 2019-08-26
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2019-08-26 10:01:00