IU MON
poniedziałek, 23 września 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/130/X-36/ZO/POOiB/DOS/Z/2019

Numer postępowania: IU/130/X-36/ZO/POOiB/DOS/Z/2019
Taktyczne systemy symulacji pola walki.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35740000-3

1. Ogłoszenie (26.08.19)

2. Załączniki (26.08.19)

3. Zawiadomienie o złożeniu odwołania (06.09.19)

4. Odwołanie (06.09.19)

5. Zmiana ogłoszenia (16.09.19)

6. Sprostowanie ogłoszenia (20.09.19)


Termin składania: 2019-10-29 09:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Mariusz TROIŃSKI
Czas wytworzenia: 2019-08-26
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2019-08-26 10:01:00