IU MON
poniedziałek, 23 września 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/102/V-88/ZO/POOiB/DOS/Z/2019

Numer postępowania: IU/102/V-88/ZO/POOiB/DOS/Z/2019
Dostawa Średnich Terminali Satelitar.ch (STS)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32532000-fb13

1. ogloszenie  (16.08.19)

2. zalaczniki (16.08.19)

3. Zmiana ogłoszenie (23.08.19)

4. Odpowiedź na pytanie (16.09.19)


Termin składania: 2019-09-16 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Szott
Czas wytworzenia: 2019-08-16
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2019-08-16 12:50:00