IU MON
wtorek, 28 stycznia 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/102/V-88/ZO/POOiB/DOS/Z/2019

Numer postępowania: IU/102/V-88/ZO/POOiB/DOS/Z/2019
Dostawa Średnich Terminali Satelitar.ch (STS)
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32532000-fb13

1. Ogloszenie  (16.08.19)

2. Zalaczniki (16.08.19)

3. Zmiana ogłoszenie (23.08.19)

4. Odpowiedź na pytanie (16.09.19)

5. Odpowiedź na pytanie (1.10.19)

6. Zmiana ogłoszenia (02.10.19)

7. Zmiana ogłoszenia (10.10.19)

8. Odpowiedzi na pytania (10.10.19)

9. Załącznik (10.10.19)

10. Odpowiedzi na pytania (06.11.19)


Termin składania: 2019-11-12 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Roman Szott
Czas wytworzenia: 2019-08-16
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2019-08-16 12:50:00