IU MON
poniedziałek, 23 września 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/101/V-88/ZO/POOiB/DOS/Z/2019

Numer postępowania: IU/101/V-88/ZO/POOiB/DOS/Z/2019
Dostawa terminali SHF szczebla taktycznego w wersji przenośnej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32531000 - FB13

1. ogłoszenie (16.08.19)

2. zalaczniki (16.08.19)

3. Zmiana ogłoszenia (23.08.19)


Termin składania: 2019-09-16 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Nobis Agnieszka
Czas wytworzenia: 2019-08-16
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2019-08-16 12:19:00