IU MON
piątek, 21 lutego 2020 r.

Zamówienia publiczne / IU/101/V-88/ZO/POOiB/DOS/Z/2019

Numer postępowania: IU/101/V-88/ZO/POOiB/DOS/Z/2019
Dostawa terminali SHF szczebla taktycznego w wersji przenośnej
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32531000 - FB13

1. Ogłoszenie (16.08.19)

2. Zalaczniki (16.08.19)

3. Zmiana ogłoszenia (23.08.19)

4. Odpowiedź na pytania (1.10.19)

4. Zmiana ogłoszenia (02.10.19)

5. Zmiana ogłoszenia (10.10.19)

6. Odpowiedzi na pytania (10.10.19)

7. Załącznik (10.10.19)

8. Odpowiedzi na pytania (06.11.19)


Termin składania: 2019-11-12 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Nobis Agnieszka
Czas wytworzenia: 2019-08-16
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2019-08-16 12:19:00