IU MON
czwartek, 17 października 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/84/VI-70/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2019

Numer postępowania: IU/84/VI-70/ZO/POOiB/DOS/ZSS/2019
Dostawa lornetek termowizyjnych.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38631000 FB01
31710000 FB01

1. Ogłoszenie (21.06.19)

2. Załączniki (21.06.19)

3. Odpowiedź na pytanie (04.07.19)

4. Ogłoszenie dodatkowych informacji (08.07.19)

5. Odpowiedż na pytanie (10.07.19)

6. Odpowiedzi na pytania (18.07.19)


Termin składania: 2019-07-19 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: M. Siemiątkowska
Czas wytworzenia: 2019-06-21
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2019-06-21 11:07:00