IU MON
niedziela, 15 grudnia 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/59/X-37/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2019

Numer postępowania: IU/59/X-37/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2019
Dostawa Łaźni polowej w kontenerze KŁP-60.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42000000 - FB01
42900000
42943000

1. Ogłoszenie (30.04.19)

2. Załączniki (30.04.19)

3. Zmiana ogłoszenia (23.05.19)

4. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (18.06.19)


Termin składania: 2019-06-24 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr B. SOKAL / p. W. MULARCZYK
Czas wytworzenia: 2019-04-30
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2019-04-30 11:50:00