IU MON
niedziela, 15 grudnia 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/20/VI-142/ZO/POOiB/DOS/SS/2019

Numer postępowania: IU/20/VI-142/ZO/POOiB/DOS/SS/2019
Dostawa inżynieryjnych zestawów oznakowania stref niebezpiecznych IZOSN
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35120000 FB01
34992200 FB01

1. Ogłoszenie (29.05.19)

2. Załączniki (29.04.19)

3. Odpowiedź na pytanie (04.06.19)

4. Informacja z otwarcia ofert (06.11.19)


Termin składania: 2019-06-06 11:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: P. Borkowski
Czas wytworzenia: 2019-04-29
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2019-04-29 12:15:00