IU MON
czwartek, 22 sierpnia 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/64/X-160/ZO/NZOOiB/DOS/ZSS/2019

Numer postępowania: IU/64/X-160/ZO/NZOOiB/DOS/ZSS/2019
Dostawa Cystern dystrybutorów paliwowych o poj. 10 m3 na podwoziu samochodowym (CD - 10).
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
3433110 - 2

1. ogłoszenie (26.04.19)

2. załączniki (26.04.19)

 


Termin składania: 2019-05-27 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Nowicki
Czas wytworzenia: 2019-04-26
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2019-04-26 14:43:00