IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/168/VI-104/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018

Numer postępowania: IU/168/VI-104/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018
Dostawa mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym MS-20
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34144300 - FB13

1. Ogłoszenie (31.10.18)

2. Załączniki (31.10.18)

3. Odpowiedzi na pytania (19.11.18)


Termin składania: 2018-12-03 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Grzegorz PIELASZKIEWICZ
Czas wytworzenia: 2018-10-31
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2018-10-31 10:12:00