IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/136/VI-65/ZO/POOiB/DOS/SS/2018-2021

Numer postępowania: IU/136/VI-65/ZO/POOiB/DOS/SS/2018-2021
Dostawa 40x53 mm naboi ćwiczebnych z pociskiem BALL-TP oraz 40x53 mm naboi ćwiczebnych ze smugaczem z pociskiem BALL-TP-T.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35331500

1. Ogłoszenie (25.07.18)

2. Informacja z otwarcia ofert (08.01.19)

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.01.19)

4. Informacja o unieważnienie postępowania (08-03-19)


Termin składania: 2018-08-29 11:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej TRACZ
Czas wytworzenia: 2018-07-25
Udostępniający: Aneta WRÓBEL
Czas udostępnienia: 2018-07-25 13:40:00