IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/138/X-36/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018

Numer postępowania: IU/138/X-36/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018
Dostawa Mobilnych bezzałogowych pojazdów rozpoznawczych TARANTULA.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42415310-4

1. Ogłoszenie (11.07.18)

2. Załączniki (11.07.18)


Termin składania: 2018-08-07 12:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: ppłk Chądzyński/płk Karwan
Czas wytworzenia: 2018-07-11
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2018-07-11 14:49:00