IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/127/X-36/ZO/NZOOiB/DOS/ZSS/2018

Numer postępowania: IU/127/X-36/ZO/NZOOiB/DOS/ZSS/2018
Dostawa Systemu Detekcji Skażeń.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38434560 - 9

1. Ogłoszenie (09-07-18)

2. Załączniki (09-07-18)

3. Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków (02.08.18)

4. Zmiana ogłoszenia (03.08.18)

5. Unieważnienie postępowania (25.01.19)


Termin składania: 2018-08-06 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: mjr Nowicki/płk Karwan
Czas wytworzenia: 2018-07-09
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2018-07-09 12:36:00