IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/130/VI-143/ZS/ZOT/DOS/SS/2018

Numer postępowania: IU/130/VI-143/ZS/ZOT/DOS/SS/2018
Dostawa przyczep do transportu łodzi PTŁ
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34223300-9
FB13-3

1. Ogłoszenie (28.06.18)

2. Załączniki (28.06.18)

3. Odpowiedź na pytanie (13.07.18)

4. Zmiana ogłoszenia (18.07.18)


Termin składania: 2018-07-19 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwester PAWELEC
Czas wytworzenia: 2018-06-28
Udostępniający: Aneta WRÓBEL
Czas udostępnienia: 2018-06-28 12:37:00