IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/131/VI-27/ZS/ZOT/DOS/ZSS/2018

Numer postępowania: IU/131/VI-27/ZS/ZOT/DOS/ZSS/2018
Dostawa filtrów przenośnych wody FPW-50 i FPW-350
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42912310-8
FB13-3

1. Ogłoszenie (27.06.18)

2. Załączniki (27.06.18)

3. Zmiana ogłoszenia i odpowiedzi (11.07.18)


Termin składania: 2018-07-16 13:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław GADZAŁA
Czas wytworzenia: 2018-06-27
Udostępniający: Aneta WRÓBEL
Czas udostępnienia: 2018-06-27 14:45:00