IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/121/IX-85/ZS/ZOT/DOS/SS/2018

Numer postępowania: IU/121/IX-85/ZS/ZOT/DOS/SS/2018
Dostawa sprzętu wysokościowo-ratowniczego - morski ubiór pilota MUP-1S
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35112000-2

1. ogłoszenie (15.06.18)

2. załączniki (15.06.18)


Termin składania: 2018-06-28 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Robert Nowakowski
Czas wytworzenia: 2018-06-15
Udostępniający: Paweł Jankowski
Czas udostępnienia: 2018-06-15 15:18:00