IU MON
środa, 14 listopada 2018 r.

Zamówienia publiczne / IU/79/VI-104/ZO/NZOOiB/ROZ/SS/2018

Numer postępowania: IU/79/VI-104/ZO/NZOOiB/ROZ/SS/2018
Realizacja etapu Projektowanie i Rozwój (PiR) pracy rozwojowej pt. „Pojazd Minowania Narzutowego” kr. BAOBAB-K
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73400000-0

1. Ogłoszenie (10.05.18)

2. Załączniki (10.05.18)


Termin składania: 2018-06-08 14:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Jarosław Gadzała
Czas wytworzenia: 2018-05-10
Udostępniający: Aneta Wróbel
Czas udostępnienia: 2018-05-10 13:26:00