IU MON
piątek, 24 maja 2019 r.

Zamówienia publiczne / IU/43/X-114/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018

Numer postępowania: IU/43/X-114/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018
Kontenerowy zestaw do odkażania ludzi kr. APIS-2.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34114000

1. Ogłoszenie (5.04.18)

2. Załączniki (5.04.18)

3. Informacja (09.04.18)

4. Zmiana ogłoszenia (17.04.18)

5. Odpowiedzi na pytania (17.04.18)

6. Odpowiedź na pytanie (27.04.18)


Termin składania: 2018-05-17 10:00:00
Wytwarzający/Odpowiadający: Bogusława Sobolewska
Czas wytworzenia: 2018-04-05
Udostępniający: Adam Rubka
Czas udostępnienia: 2018-04-05 15:36:00